Bezpieczne produkty zarabiające więcej niż lokaty

Efektywne oszczędzanie

Ostatnie dane NBP potwierdzają, że Polacy wycofują pieniądze z coraz niżej oprocentowanych lokat. Szukają bezpiecznych produktów przynoszące wyższe zyski. Expander podpowiada które produkty finansowe mogą w najbliższym czasie zastąpić depozyty bankowe.

Według danych NBP, że już drugi miesiąc z rzędu spadała wartość oszczędności zgromadzonych przez Polaków na depozytach bankowych. W kwietniu spadek wyniósł aż 6,6 mld zł co oznacza, że był to największy odpływ pieniędzy z lokat odkąd NBP publikuje takie dane. Potwierdzają się więc wcześniejsze  przypuszczenia, że istotny spadek oprocentowania depozytów skłoni klientów banków do szukania innych produktów finansowych, które przyniosą wyższe zyski.

Większość będzie jednak prawdopodobnie szukała produktów stosunkowo bezpiecznych. W grę wchodzą przede wszystkim obligacje, fundusze inwestujące w obligacje, fundusze pieniężne, a także produkty strukturyzowane z gwarancją zwrotu zainwestowanego kapitału. Expander zwraca jednak uwagę, że nie wszystkie przyniosą jednak większe zyski niż lokaty.

Obligacje i fundusze obligacji
Najlepsze lokaty przynoszą obecnie 4%. Tymczasem oprocentowanie  2-letnich obligacji skarbowych wynosi tylko 3%. Nie jest to więc z pewnością alternatywa dla lokat. Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja w przypadku funduszy inwestujących w obligacje. Patrząc na ich wyniki można odnieść wrażenie, że jest to idealne rozwiązanie dla zastąpienia lokat. W ciągu minionych 12 miesięcy wiele z nich przyniosło zyski przekraczające 10%.

Niestety takie wyniki już najprawdopodobniej się nie powtórzą. Fundusze uzyskały tak dobre wyniki dzięki temu, że stopy procentowe od listopada ubiegłego roku spadły aż o 1,75 pkt. proc. Spadek stóp powoduje, że „stare” obligacje z wyższym oprocentowaniem zyskują na wartości ponieważ nowoemitowane przynoszą niższe odsetki. Jednak zbliżamy się już ku końcowi serii obniżek stóp. Stopy spadną jeszcze o 0,25-0,5 pkt. proc., ale częściowo jest to już uwzględnione w obecnych cenach obligacji. Wyniki funduszy papierów dłużnych w kolejnych miesiącach nie będą wiec już zapewne tak atrakcyjne.

Wyjątkiem mogą być jedynie fundusze inwestujące w obligacje korporacyjne. One mogą zarobić więcej niż fundusze skupiające się na obligacjach skarbowych. Należy jednak pamiętać, że taka inwestycja wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Przekonały się o tym osoby, które zainwestowały w fundusz Idea Premium, którego jednostki są dziś o 29% tańsze niż 12 miesięcy temu.

Fundusze pieniężne i gotwkowe
Najbezpieczniejszą grypą funduszy inwestycyjnych są fundusze pieniężne i gotówkowe. Korzyści finansowe płynące z tego typu funduszy są zazwyczaj porównywalne z lokatami bankowym. Obecnie można jednak odnieść wrażenie, że pozwalają one zarabiać więcej niż na lokatach i mogą być postrzegane jako alternatywa dla nich. W ciągu minionych 12 miesięcy aż 9 funduszy z tej grupy przyniosło bowiem stopy zwrotu przekraczające 5%. W ich przypadku działa jednak ta sama zasada jak w przypadku funduszy obligacji. Zyski są atrakcyjne, gdy spadają stopy procentowe. Tymczasem czas cięcia stóp zbliża się już ku końcowi.

Produkty strukturyzowane
Mniej znaną, ale niezwykle atrakcyjną alternatywą dla lokat są produkty strukturyzowane. Ich główną zaletą jest to, że dają szansę na wysokie zyski, ale jednocześnie zwykle gwarantują, że w najgorszym przypadku klient odzyska wpłacone pieniądze. Jest to możliwe ponieważ struktury powstają poprzez połączenie dwóch elementów – bezpiecznego (obligacje lub depozyt) i bardzo agresywnego (opcja).

Większość pieniędzy wpłaconych przez klientów przeznacza się na zakup obligacji lub wpłaca na depozyt. Uzyskane w ten sposób odsetki mają zapewnić, że w najgorszym przypadku otrzymamy zwrot całej wpłaconej kwoty. Za pozostałą część środków nabywana jest opcja, która ma za zadanie wygenerować zysk. Opcja jest swego rodzaju „zakładem” o to jak zachowa się w przyszłości instrument bazowy, którym mogą być np. ceny akcji, surowców, walut, indeksów giełdowych, poziom inflacji. Wygrana w takim zakładzie przynosi nierzadko duże zyski.

Decydując się na inwestycję w produkt strukturyzowany należy przede wszystkim dokonać wnikliwej analizy i ocenić potencjał wzrostowy (lub spadkowy) instrumentu bazowego (np. indeksu). Warto też sprawdzić jaki mamy udział w jego wzroście (tzw. partycypacja). Ważne jest również czy nie występuje żadne ograniczenie zysku. Interesujące rozwiązanie stanowią również produkty oferowane pod postacią  polis na życie i dożycie, z których to potencjalny zysk w chwili obecnej jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Wśród zakończonych w 2012 roku produktów strukturyzowanych, 41% zakończyło się z zyskiem, natomiast ponad 22% z nich ze stopą zwrotu przekraczającą 5 procent w skali roku.

Do najlepszych (okres trwania powyżej roku) należały np.:
1.    Salsa I (Expander) – zysk 52,6% (bez podatku) w 4 lata,
2.    Złota Struktura II (NWAI) – zysk 49,3% (bez podatku) w 4 lata,
3.    3Y Obligacja powiązana z indeksem SPX (Citi Handlowy) –  zysk 43,8% w 3 lata
4.    Zyskowna Energia II (Deutsche Bank) – zysk 42% (bez podatku) w 3 lata 
5.    Zyskowna Energia I (Deutsche Bank) – zysk 39,8% (bez podatku) w 3 lata.

W tym roku również zakończyły się produkty, które wygenerowały atrakcyjne zyski:
1.    „Top Medica” wariant 2 (Wealth Solutions) –  wynik to 31,78% w 3 lata.
2.     „Wibor Profit” (BNP Paribas ) – wynik to 12,91% w 2 lata
3.     „Certyfikat Worst of Express XII” (DB PBC) – wynik 16,5% w 18 miesięcy

 

 

Źródło: Jarosław Sadowski, Piotr Nowak

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.Twój Komentarz Jest Mile Widziany... Dziękuję!

CommentLuv badge

*