Samodzielnie, czy przez fundusz? Jak inwestować?

inwestycje
Poradników dotyczących inwestowania, a co za tym idzie efektywnego pomnażania pieniędzy powstało już bardzo wiele. Większość z nich dokładnie opisuje metody oszczędzania oraz instrumenty, które można wykorzystać do tego celu. Rzadko jednak poruszają one temat dotyczący tego, jak inwestować. Czy robić to samodzielnie, czy może zostawić to zadanie specjalistom?
Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest inwestowanie. Najprościej – jest to takie ulokowanie pieniędzy, aby w długim okresie przyniosły one zadowalającą stopę zwrotu.

Inwestować można na rynku akcji, obligacji, czy też nieruchomości – trzeba jednak pamiętać, że każda poczyniona inwestycja ma dla nas zarabiać. Zakup mieszkania, w którym zamierzamy spędzić resztę życia nie jest inwestycją. Byłby nią, gdyby dane mieszkanie zostało kupione pod wynajem, bądź też z zamiarem sprzedaży, gdy jego cena wzrośnie.

Powróćmy jednak do tematu przewodniego, czyli jaką metodę inwestycyjną wybrać: samodzielnie, czy przez „pośrednika”? Dla łatwiejszego zrozumienia tematu zestawmy ze sobą indywidualną grę giełdową z zakupem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Samodzielnie

Samodzielne kupno akcji, czy obligacji na giełdzie papierów wartościowych wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy nie tylko na temat funkcjonowania tych instrumentów, ale także całego rynku kapitałowego. Inwestor indywidualny powinien umieć dokonywać wyceny kupowanych aktywów, znać zasady składania zleceń oraz z odpowiednim wyprzedzeniem dostrzegać cykle koniunkturalne. Wszystkie te operacje wymagają poświęcenia olbrzymiej ilości czasu, którego najczęściej wszystkim brakuje.

Trzeba jednak zaznaczyć, że samodzielne zarządzanie swoimi inwestycjami posiada także wiele zalet. Do tych podstawowych należy przede wszystkim to, że klient dokładnie wie jakie aktywa zakupił i może na bieżąco śledzić informacje dotyczące tych instrumentów. Dodatkowo, samodzielne inwestowanie oznacza niższe koszty. Jedyne z czym musi się liczyć inwestor, to prowizja pobierana przez biuro maklerskie od zrealizowanych zleceń.

Przez fundusz

Niewątpliwą zaletą pomnażania pieniędzy poprzez fundusz inwestycyjny jest prostota. Zadanie klienta ogranicza się tylko do wpłaty pieniędzy do wybranego funduszu, który jest zgodny z jego akceptacją ryzyka. Doborem aktywów i dokonywaniem transakcji zajmują się już specjaliści. To oni decydują czy kupić, sprzedać dane papiery, czy może całkowicie wycofać się z inwestycji.

Oczywiście takie „pośrednictwo” nie jest darmowe. W zamian za efektywne pomnażanie pieniędzy klientów, towarzystwa inwestycyjne pobierają stosowne opłaty. Do tych podstawowych można zaliczyć: opłatę za nabycie jednostek, opłatę za zarządzanie funduszem oraz opłatę za wyjście z inwestycji. Trzeba jednak wiedzieć, że instytucje te często organizują promocje, dzięki którym możliwy jest zakup funduszu bez konieczności ponoszenia tych kosztów.

Lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne nie wymaga od klienta poświęcania czasu oraz posiadania gruntownej wiedzy nt. szeroko rozumianych finansów. Dzięki temu z rozwiązania tego typu może korzystać dosłownie każdy.

Zestawiając ze sobą samodzielne nadzorowanie inwestycji lub powierzenie tej czynności specjalistom trudno wskazać, które rozwiązanie jest lepsze. W dużej mierze wybór ten zależy od indywidualnych preferencji danej osoby – jedni wolą mieć wszystko pod kontrolą i samemu podejmować decyzje inwestycyjne, a inni wolą oddać swoje pieniądze w zarządzanie osobie trzeciej. W obydwu przypadkach najważniejsze jednak jest to, by robić to z zachowaniem zdrowego rozsądku.

 
 

Źródło:  Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.Twój Komentarz Jest Mile Widziany... Dziękuję!

CommentLuv badge

*