finansowe newsy

Posts Tagged ‘IKE’

Co zostało z noworocznego postanowienia, że będę oszczędzać?

Oszczędzanie jest jednym z głównych noworocznych postanowień Polaków, związanych z ich finansami. Co jednak zrobić, by w obietnicy złożonej sobie na początku roku wytrwać nie tylko 365 dni ale i wiele lat? Tym bardziej, że zgodnie z najnowszymi danymi, przeciętny poziom emerytury w stosunku do ostatniej płacy może spaść do poziomu 37%. W zwiększeniu długoterminowych […]

IKE w sześciu odsłonach

Umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) można zawrzeć tylko dokonując wyboru spośród pięciu rodzajów instytucji, uprawnionych do tego mocą odpowiedniej ustawy. Są to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe (TU), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), domy maklerskie oraz powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Różnią się przede wszystkim poziomem ryzyka inwestycyjnego na jakie wystawia się oszczędzający, a w konsekwencji także potencjałem […]