Ubezpieczenie skrojone na miarę

ubezpieczenia

W ostatnich latach rynek polis ubezpieczeniowych oferowanych małym i średnim przedsiębiorstwom dynamicznie się rozwija. Jeszcze kilkanaście lat temu z tego typu narzędzi korzystały tylko duże przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje. Teraz na ubezpieczenie pracowników decydują się nawet firmy kilkuosobowe.

Wynika to zapewne z prowadzenia bardziej odpowiedzialnej polityki zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwojem pozafinansowych narzędzi motywacyjnych pracowników. Wybór odpowiedniego grupowego ubezpieczenia na życie jest bardzo istotny, ponieważ zabezpiecza finansowo zarówno pracodawcę jak i pracowników. Wybierając ubezpieczenie dla swojej firmy i pracowników, należy szukać rozwiązań, które jednocześnie zapewniają kompleksową ochronę oraz charakteryzują się dużą elastycznością. Analizując ofertę towarzystw ubezpieczeniowych, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Najważniejsza jest właściwa identyfikacja zagrożeń, jakie mogą wystąpić oraz dostosowanie odpowiednich świadczeń do ryzyk. Dodatkowo, oprócz samego produktu ubezpieczeniowego, bardzo ważna jest jakość serwisu świadczonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Proces wdrożenia kompleksowego systemu ubezpieczeniowego powinien przebiegać sprawnie oraz szybko. Istotny jest również czas reakcji towarzystwa na pojawiające się zdarzenia. W sytuacji, gdy wystąpił wypadek, szybka realizacja i wypłata świadczenia jest priorytetem zarówno dla pracodawcy jak i pracownika oraz jego rodziny.

Różne firmy, różne oferty

Należy zwrócić uwagę na elastyczność oferty ubezpieczeniowej i możliwości jej dostosowania do specyfiki działalności danej firmy oraz modyfikowania zakresu ochrony w zależności od sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się firma. Każde z przedsiębiorstw ma bowiem inną strukturę zatrudnienia, jest inaczej zarządzane, działa w innej branży i potrzebuje ochrony od innego rodzaju zagrożeń. Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z ubezpieczeń grupowych, które zostały stworzone specjalnie z myślą o firmach. W ramach jednej umowy możliwe jest podzielenie grupy ubezpieczonych pracowników na podgrupy, z których każda może mieć ustalony inny zakres umów dodatkowych lub inne sumy ubezpieczenia. Dodatkowo, często w ramach jednej firmy poszczególne grupy pracowników wymagają innego zakresu ochrony, ze względu na zakres wykonywanej pracy. Punkt ciężkości, jeśli chodzi o najważniejsze aspekty ubezpieczenia na życie, jest różny w zależności od charakteru pracy zatrudnionych w firmie osób. W przypadku polisy dla pracowników wykonujących pracę biurową, istotna jest możliwość objęcia ubezpieczeniem rodziny – dzieci, małżonka czy partnera. Natomiast w przypadku pracowników wykonujących pracę fizyczną, zwłaszcza jeśli wiąże się ona z potencjalnymi zagrożeniami zdrowia lub życia, ważniejsze jest ubezpieczenie obejmujące wszelkiego rodzaju nieszczęśliwe wypadki.

Motywujące ubezpieczenie

To, czy pracodawca zamierza całkowicie finansować ubezpieczenia swoim pracownikom jest uzależnione od wewnętrznej polityki danej firmy. Warto to jednak rozważyć, gdyż grupowe ubezpieczenie pracowników nadal stanowią  atrakcyjne rozwiązanie motywacyjne, pozawalają firmom budować długotrwałe relacje z pracownikami, co równocześnie wpływa na wzrost lojalności wobec firmy. Jeśli pracodawca traktuje tego typu świadczenie jako narzędzie motywacyjne, to tym samym decyduje się na regulowanie należności za składki swoich pracowników. Bardzo często jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż podwyżka. Aktualnie na rynku dostępne są produkty, które zapewniają ochronę już od 25 zł miesięcznie. W przypadku grup o zróżnicowanym zakresie ubezpieczenia, stosowana jest czasem praktyka, która polega na pokryciu przez pracownika różnicy stawki ubezpieczenia. Również w przypadku zakończenia umowy grupowej każdy pracownik ma możliwość samodzielnego kontynuowania ubezpieczenia.

 

 

Źródło: Katarzyna Tekieli

kierownik działu obsługi polis klientów korporacyjnych w ING Życie

gf24.pl

 

You can leave a response, or trackback from your own site.Twój Komentarz Jest Mile Widziany... Dziękuję!

CommentLuv badge

*