Większa stabilność i wyjątkowy potencjał – wyniki Banku Pekao

Bank Pekao

Bank Pekao wypracował w pierwszym kwartale 2013 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 665,5 mln złotych, co pozwoliło osiągnąć ROE na poziomie 11,2%, utrzymując jednocześnie wyjątkowo wysoki poziom współczynnika wypłacalności Core Tier 1: 19,5%. Wyniki banku, wykazujące znacznie większą stabilność niż wyniki sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz istotnej presji na marżę odsetkową, potwierdzają siłę modelu biznesowego, zdolność do generowania powtarzalnych przychodów oraz ścisłej kontroli kosztów i ryzyka.

Bank zwiększył portfel kluczowych produktów kredytowych o 6,2% r/r, co pomogło w ograniczeniu presji na marżę odsetkową, która wyniosła w pierwszym kwartale 3,5%. Ustabilizowano również poziom z opłat i prowizji, który wzrósł o 0,3% r/r. Utrzymano nadal wysoki poziom rezerwy rewaluacyjnej (437 mln złotych), mogącej wesprzeć dochody Banku w kolejnych kwartałach. Bank kolejny raz obniżył koszty (-3,9% r/r) oraz ustabilizował koszty ryzyka kredytowego, poprawiając je do poziomu 71 punktów bazowych.

Zysk netto wyniósł 665,5 mln złotych, -6,3% r/r (lepiej niż sektor), ponownie potwierdzając większą odporność wyniku finansowego i zdolność do częściowego skompensowania widocznej w całym sektorze presji na wynik odsetkowy. Dochody operacyjne wyniosły 1 862,5 mln złotych, -2,9% r/r, w wyniku obniżenia wyniku odsetkowego o 4,9% do 1 134,8 mln złotych oraz stabilizacji dochodów z opłat i prowizji, które wzrosły o 0,3% do poziomu 552,0 mln złotych.

Bank kontynuował wzrost portfela kluczowych produktów kredytowych o 6,2% r/r. Portfel złotowych kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych wzrósł o 16,3%, osiągając poziom 32 606 mln złotych. Kredyty detaliczne ogółem osiągnęły 40 832 mln złotych, rosnąc o 9,9% r/r, a kredyty korporacyjne wyniosły 61 777 mln złotych, -3,0% r/r.

Oszczędności detaliczne wzrosły o 2,8% r/r, osiągając 66 246 mln złotych, dzięki wzrostowi zarówno depozytów, jak i funduszy inwestycyjnych. Depozyty przedsiębiorstw wyniosły 60 793 mln złotych, -2,5% r/r.

W pierwszym kwartale 2013 r. Pekao utrzymał znakomitą kontrolę kosztów, obniżając koszty operacyjne o 3,9% w porównaniu do ubiegłego roku, dzięki zmniejszeniu kosztów we wszystkich głównych kategoriach. Koszty ryzyka ustabilizowały się, osiągając poziom 71 punktów bazowych  wobec 80 punktów bazowych w czwartym kwartale ubiegłego roku.

„Wyraźna stabilność naszych wyników na tle sektora to dobre rozpoczęcie roku. Widoczne efekty oszczędności kosztów operacyjnych, stabilizacja kosztów ryzyka oraz potencjał płynący z niezrealizowanych zysków z portfela obligacji dają nam poczucie pewności osiągnięcia celów również w bieżącym roku ” – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Banku Pekao S.A.

 

Źródło: Bank Pekao SA

  

You can leave a response, or trackback from your own site.Twój Komentarz Jest Mile Widziany... Dziękuję!

CommentLuv badge

*