Wszystko, co musisz wiedzieć o funduszach inwestycyjnych

fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, to profesjonalnie zorganizowany system zarządzania kapitałem inwestorów. Fundusze inwestycyjne pozwalają inwestować oszczędności pośrednio w akcje spółek, obligacje lub innego rodzaju depozyty.

Dlaczego fundusze inwestycyjne określane są mianem zbiorowego oszczędzania?

Ponieważ pieniądze jednego inwestora trafiają do puli zbiorczej.  Znajdują się w niej środki innych osób, które przystąpiły do tego samego funduszu. W ten sposób kapitał jest większy i pozwala na wypracowanie znacznie większych zysków, niż przypadku kiedy każdy z inwestorów inwestowałby osobno.  Środki są zarządzane przez ekspertów finansowych działających w imieniu inwestorów.

Istnieje wiele różnych obszarów, które mogą być używane do gromadzenia bogactwa. Każdy z nich oferuje odmienne korzyści i zagrożenia. To czy uda się wypracować zysk, zależy od bardzo wielu zmiennych.

Niektóre przykłady funduszy inwestycyjnych to:

  • Fundusze akcji
  • Środki pieniężne
  • Fundusze obligacji
  • Środki walutowe

Fundusze inwestycyjne w znacznym stopniu eliminują złożoność podejmowania decyzji inwestycyjnych. Mogą one być korzystnym rozwiązaniem dla nowych inwestorów, a także dla tych, którzy nie ufają w bezpośrednie inwestowanie w akcje.

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Fundusze dają możliwość inwestowania na różnych rynkach. Bez względu na to, gdzie pojawiają się perspektywy zarobku, na przykład na rynku złota, polskich obligacji skarbowych czy akcji spółek europejskich. Ponadto, szeroka oferta różnorodnych funduszy inwestycyjnych daje możliwości osiągnięcia wysokiej dywersyfikacji, czyli zróżnicowania inwestycji, a dzięki temu minimalizacji ponoszonego ryzyka.

Fundusze inwestycyjne agregują dużą liczby drobnych inwestorów do konkretnych inwestycji. Inwestycje te umożliwiają dostęp do szerszej gamy papierów wartościowych, które dla indywidualnych inwestorów nie zawsze są dostępne.

Większość osób wybiera takie fundusze, które inwestują środki w kilka różnych obszarów. Ma to na celu zdywersyfikowanie portfela, w celu ograniczenia ryzyka. Różnice w rodzajach funduszy oznaczają, że odważniejsi inwestorzy mogą chcieć inwestować w fundusze akcji.  Są oni skłonni zaakceptować wyższy poziom ryzyka dla potencjalnych większych zysków.

Bardziej ostrożni inwestorzy będą częściej wybierać te fundusze, które mają niższy poziom ryzyka. W większości przypadków są to fundusze obligacji  oraz  fundusze pieniężne.

 

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.Twój Komentarz Jest Mile Widziany... Dziękuję!

CommentLuv badge

*